Máy sấy bùn giải pháp giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp

 Ado | 16:03 06/07/2019 Một doanh nghiệp trong ngành dệt nhuộm có công suất 2.000m3/ngày phải chi trả chi phí xử lý bùn khoảng trên dưới 9 tỷ đồng/năm. Vậy có giải pháp nào giúp doanh nghiệp cải thiện chi phí này? Hàng năm với một doanh nghiệp sản xuất như nhà máy dệt nhuộm có công suất 2.000m3/ngày...

Continue reading →