Xử lý bùn Vi sinh cho ngành sản xuất giấy

Ngành công nghiệp chế biến giấy ở Việt Nam trong những năm gần đây phát triển nhanh chóng cả quy mô sản xuất và chất lượng sản phẩm. Điều này giúp tăng trưởng mạnh về kinh tế vùng và cải thiện việc làm tại địa phương, nhưng cũng kéo theo hệ lụy về ô nhiểm môi trường. Nhận thực được...

Continue reading →