Cơ hội và thách thức cho ngành công nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam!

Trong thời gian qua, đi cùng với sự phát triển về kinh tế thì Việt Nam đang đối diện với nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường. Trong đó, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tình trạng quy hoạch các khu đô thị chưa gắn...

Continue reading →